Добринище отстои на 68 км югоизточно от Благоевград на 6 км от град Банско и на 44 км от град Гоце Делчев. През града преминава пътят София - Благоевград - Беломорието. Добринище се гордее със свойте 17 минерални извора с неповторимата сила и красота на Пирин планина.
                 
             DobrinishteClub FaceBook                   DobrinishteClub Twitter                      DobrinishteClub Blog   


Добринище е скътан в югоизточния край на Разложката котловина, в полите на североизточните гън­ки на Пирин на 830 м надморска Височина. Къщите са раз­положени на двата бряга на река Дисилица, там, където е нея се сбира Свети Николската река и приемат името ('селска"). Името на река Дисилица произлиза от растение­то дивисил, а може би и от името на славянския вожд Дисилица. Тя води началото си от едноименния връх Дисилица и от водостоците на хребетите Шолайска поляна,  Мочарата, Горно и Долно Метково. Водните й жилки идват от върховете Селски връх, Еловец и Гумнища. Свети Ни­колската река приема водите на едноименния водопад, като в м. „Дренето" се влива в река Валевица. Покрай града, недалеч от Банския „Св. Георги", през м. „Овинето" се провира река Ръждавица. На 7 км над селото, над река Дисилица е рибарникът на Иван Козарев. В продължение на хиляди години ерозивната сила на реките е създала редица планински хребети и долове. Река Дисилица напуска високите хребети.
    Шибелица и  
Грънчарица и навлиза в равнинната част на селището. Буйните води на Дисилица са задвижвали воденици, бичкиджийници, валявици и стругове. През пролетта реки­те често стават пълноводни и напускат коритата си. През зимата валежите достигат до 300 л/кв.м, а през лятото са около 150 л/кв.м. Водите на реките се използ­ват за напояване на нивите и ливадите с обща площ 78,191 дка. От тях селскостопанският фонд е 21,171 дка, а гор­ският - 56,292 дка. По протежението на реките има десетки минерал­ни извори. От м. „Свети Георги"се виждат белоснежните върхове на в. Дисилииа - 2645 м, в. Полежан - 2851 м, Селски връх - 1545 м. Тяхно продължение на изток е „Пелкяновското дере", „ Усоето", „Враникала" и „Балталъка", все докато стигнат кори­тото на река Места. В далечината изпъкват Свети Николският водопад, Градището, Дренето, Валевииа и Друмо. Алпийският пояс обхваща почти целия високопла­нински масив на Пирин. Гъст като четина клек е обрасъл снагата на връх Бесбожки и Дисилишкия циркус. Мурова гора обитава по Бесбожката тумба Дисилишкото, Шолайска поляна. Горно и Долно Метково, мест­ностите Караджовец, Градището и Еловец. Смърчът прошарва, особено в Липевия пожар, Шолайска по­ляна и Ингилизовото.

Снимки / История


За Добринище

 • Първият ватман   Първият ватман на първия трамвай в София през 1900 г. е добринищанинът Петър Златев.
  Публикувано от 11.04.2010 г., 13:33DobrinishteClub Dobrinishte
 • Други Служители в гвардейската дружина в София: Д. Хаджиев, Б.Бозов, Петър Калайджиев - всичките те хора, граждани на Добринище.
  Публикувано от 5.02.2012 г., 8:08DobrinishteClub Dobrinishte
 • "Св. св. Петър и Павел"    В построената през 1835 г. църква "Св. св. Петър и Павел" Яне Сандански произнася прочувствената си реч към добринищани (1906), с която ги призовава за единодействие и отпор на върховистите ...
  Публикувано от 5.02.2012 г., 8:13DobrinishteClub Dobrinishte
Показани са 1 - 3 публикации от 5. Вижте още »

                                                                   
Добринище - Хотели / Къщи

                 
               
Dobrinishte English

                                                 
       
Добринище Форум


DobrinishteClub Портал

Аз съм Добринище и аз съм Добринище, ти си Добринище, ние сме Добринище, всички сме Добринище!!!Град Добринище новини

 • Добринище и две села се обновяват с 1.5 млн. лв. от еврофондовете     Добринище и две села се обновяват с 1.5 млн. лв. от еврофондовете | 10.12.2014 | Курортното градче Добринище и още две села от община Банско ще се обновят с ...
  Публикувано от 10.12.2014 г., 23:47DobrinishteClub Dobrinishte
 • Патронен празник ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Добринище     В чест на патронния празник в ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добринище бяха проведени редица мероприятия. Между II, III и  IV клас се проведе състезание „Най-добър четец“. III и ...
  Публикувано от 9.12.2014 г., 23:34DobrinishteClub Dobrinishte
 • Книжарница Пумпал Фирма ЕЛИМА ДП ЕООД Отвари Книжарница в град Добринище, на ул. Иван Галчев 23. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирано от Европейския социален фонд, на Европейския съюз ...
  Публикувано от 29.09.2014 г., 23:12DobrinishteClub Dobrinishte
 • Охрид и Добринище     Всички снимки от участието на самодейците от НЧ "Димитър Благоев 1925" - гр. Добринище на седми международен фолклорен фестивал "Разиграно оро" Р. Македония...Ето тук са всички снимки...гледайте и се ...
  Публикувано от 11.07.2013 г., 1:19DobrinishteClub Dobrinishte
Показани са 1 - 4 публикации от 30. Вижте още »

Пирин